BoxOffice: N/A
Provider: Sony Pictures Home Entertainment
Official website: Sony Pictures Home Entertainment

Shanghai Triad Putlocker

Genre: Drama

Director: Yimou Zhang

Cast: Xuejian Li, Biao Fu, Yang Qianquan, Zhang Yayun, Wang Xiaoxiao, Shu Chen, Chun Sun, Jiang Liu, Ya'nan Wang, Baotian Li, Li Gong, Xiaoxiao Wang, Baoying Jiang, Lian Shuliang, Ying Gao, Weiming Gao

Country: France, China

Released in: 1995

Running: 108 minutes

Rating: 7.2

Quality: HD

A provincial boy related to a Shanghai crime family is recruited by his uncle into cosmopolitan Shanghai in the 1930s to be a servant to a ganglord's mistress.